Щастието на децата е в бъдещето на Земята
За родителя
В school.bg

РОДИТЕЛИТЕ:
След като получат от училището данните за логин (1. десетцифрен системен номер, който служи за временен прякор; 2. временна парола) родителите могат да влязат в системата с тях, като изберат "Вход / Регистрация".

При първото влизане в системата се сменя временния прякор. Моля, запишете или запомнете Вашия новоизбран прякор - ще го ползвате всеки път, когато влизате в системата. В меню „Настройки” родителят може да смени паролата си (моля, запишете я или я запомнете).

В лявата част на екрана в списъчен ред се показват името/имената на децата, в кои класове/групи са записани. След избор на клас/група родителят има следните възможности:

  1. Да види програмата на класа/групата на своето дете, както и преподавателите му по съответните учебни дисциплини, може да прати писмо до всеки преподавател;
  2. Да види списъка на класа/групата, може да прати лично писмо до всеки родител на другите обучаеми или общо до всички родители;
  3. Да следи оценките и отсъствията на своето дете.

ИДЕАЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА ЗА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ!

Може да заявите желание за регистрация на Вашето училище на email: info@school.bg
Ние ще се свържем с Вас в най-кратък срок.

За контакт:
"Анубис-Булвест" ООД
02 80 61 397
гр. София 1124, ул. "Младен Павлов" 1, ет.3,