Щастието на децата е в бъдещето на Земята
За училището
В school.bg

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО !

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ:
След като получат данните за логин (Системен номер служещ за временен прякор и временна парола) преподавателите влизат в системата с тях и първо сменят временния си прякор, след което могат да сменят и паролата си в менюто „Настройки”. В лявата част на екрана в списъчен ред се показват класовете/групите на които преподават и учебните дисциплини. След избор на Клас/Група всеки преподавател има следните възможности:

 1. Да види програмата на класа/групата;
 2. Списъкът на класа/групата – писмо до всеки по отделно и до всички;
 3. Да въведе оценка на обучаем;
 4. *Да зададе домашна работа (проект). След решаване на домашната работа от обучаемия, да я въведе в библиотеката на училището;
 5. *Да въведе в библиотеката на училището електронна книга;
 6. Ръководи специализирани форуми по преподаваните от него учебни дисциплини за всеки клас;


КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ:
След като получат данните за логин класните ръководители влизат в системата с тях и първо сменят временния си прякор, след което могат да сменят и паролата си в менюто „Настройки”. В лявата част на екрана в списъчен ред се показват класовете/групите на които е класен ръководител. След избор на Клас/Група всеки класен ръководител има следните възможности:

 1. Да види програмата на класа/групата;
 2. Списъкът на класа/групата – писмо до всеки по отделно и до всички;
 3. Да въведе отсъствие на обучаем;
 4. Ръководи общ форум за класа;
 5. Да комуникира с родителите.


ДИРЕКТОРИТЕ:
След като получат данните за логин директорите влизат в системата с тях и първо сменят временния си прякор, след което могат да сменят и паролата си в менюто „Настройки”. В лявата част на екрана в списъчен ред се показват всички класове/групи в училището. След избор на Клас/Група има следните възможности:

 1. Да види програмата на всички класове/групи;
 2. Списъкът на класа/групата – писмо до всеки по отделно и до всички;
 3. Детайлна статистика за обучаемите и преподавателите;
 4. Да комуникира с родителите.


ПСИХОЛОЗИТЕ:
След като получат данните за логин психолозите влизат в системата с тях и първо сменят временния си прякор, след което могат да сменят и паролата си в менюто „Настройки”. Психолога има следните възможности:

 1. Да види програмата на всички класове/групи;
 2. Списъкът на класа/групата – писмо до всеки по отделно и до всички;
 3. Да следи форумите и галериите в училището;
 4. Професионален общ дискусионен форум за всички психолози в системата;


*БИБЛИОТЕКАРИТЕ:
След като получат данните за логин библиотекарите влизат в системата с тях и първо сменят временния си прякор, след което могат да сменят и паролата си в менюто „Настройки”. Библиотекара има следните възможности:

 1. Да въвежда електронни книги;
 2. Да поддържа въведените електронни книги;
 3. Право да направи задание за въвеждане на електронна книга;
Може да заявите желание за регистрация на Вашето училище на email: info@school.bg
Ние ще се свържем с Вас в най-кратък срок.

За контакт:
"Анубис-Булвест" ООД
02 80 61 397
гр. София 1124, ул. "Младен Павлов" 1, ет.3,