Щастието на децата е в бъдещето на Земята
За ученика
В school.bg

ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО !

ОБУЧАЕМИТЕ:
След като получат данните за логин (Системен номер служещ за временен прякор и временна парола) обучаемите влизат в системата с тях и първо сменят временния си прякор, след което могат да сменят и паролата си в менюто „Настройки”. В лявата част на екрана в списъчен ред се показват класовете/групите в които са записани и учебните дисциплини, които изучават. След избор на Клас/Група всеки обучаем има следните възможности:

  1. Да види програмата на класа/групата, както и преподавателите по съответните учебни дисциплини – писмо до всеки преподавател;
  2. Списъкът на класа/групата – писмо до всеки по отделно и до всички;
  3. Да следи оценките и отсъствиета си;
  4. *Да въведе домашна работа по задание на преподавателя;
  5. Да участва във всички дискусионни форуми по изучаваните дисциплини;
Може да заявите желание за регистрация на Вашето училище на email: info@school.bg
Ние ще се свържем с Вас в най-кратък срок.

За контакт:
"Анубис-Булвест" ООД
02 80 61 397
гр. София 1124, ул. "Младен Павлов" 1, ет.3,