Щастието на децата е в бъдещето на Земята
За нас

School.bg е интерактивна система за интернет обучение, която улеснява организацията на учебните задължения в училището и насърчава комуникацията между всички участници в образователния процес: директори, учители, ученици, родители, класни ръководители, педагогически съветници, библиотекари.
Системата дава възможност за поддържане на електронен дневник на училището, както и на пълноценно онлайн управление на училището от страна на директора.


School.bg улеснява значително работата на учителите. Те могат да попълват своите оценки и забележки онлайн и така да дават възможност и на родителите да следят резултатите на децата си отблизо. Тази система им позволява да създават тестове, да задават домашни работи за учениците си по интернет и да ги проверяват отново чрез образователния портал. Те могат да качват в портала свои собствени интерактивни разработки, които да прилагат  в работата си и които да обменят с колеги.




Може да заявите желание за регистрация на Вашето училище на email: info@school.bg
Ние ще се свържем с Вас в най-кратък срок.

За контакт:
"Анубис-Булвест" ООД
02 80 61 397
гр. София 1124, ул. "Младен Павлов" 1, ет.3,